02-623-6223אמציה 4 ירושלים
[layerslider id="12"]
איגרת שבועית
משחק לילדים בנושא תשעה באב
תכנית תשעה באב
פניה לקראת הימים הנוראים תשנ״א
הנחיות חדשות לתפילה בשבת
לאור ההנחיות החדשות שמגבילות את מספר האנשים בחלל סגור ל-10, הוחלט בלב כבד שהתפילות תתקיימנה אך ורק בחצר – וזאת במגבלה של 20 איש, ולא תתקיימנה תפילות בתוך אולם בית הכנסת. אלה שנרשמו לתפילות השבת עדיין יקבלו עדיפות לכניסה למתחם בית הכנסת (חצר בלבד). ליד השער יעמדו אנשים מטעם ההנהלה עם רשימת הנרשמים. בברכת בריאות שלמה ושבת שלום הרב אתיאל והנהלת בית הכנסת