02-623-6223אמציה 4 ירושלים
דף הבית / בית כנסת הרמב"ן / ועדות התנדבות

ועדות התנדבות

התנדבות - קהילת בית כנסת הרמב

התנדבות/ ועדות

אחד המאפיינים הברורים ביותר שמגדירים קהילה הוא נושא ההתנדבות לצרכי הכלל.

כקהילה מתפתחת אנחנו מבקשים לחרוט על דגלנו את נושא ההתנדבות כערך מכונן ומוביל. באופן עקרוני יש פנייה אל חברים הקובעת שתנאי כניסה לקהילה הוא נתינה של שעת התנדבות שבועית במסגרת כלשהי. גם אם אי אפשר לקבוע את התנאי הזה במסמרות – אפשר לרכז מאמץ ולנסות להביא את כולנו ליישום הדבר.

משאב הזמן הוא המשאב היקר ביותר שיש לנו. כשאנו נותנים ממשאב זה לנצרכים, אנו עומדים בצורה נכונה יותר לפני הקב"ה ואומרים לו: "עשינו ככל אשר ציויתנו – השקיפה ממעון קדשך וברך את עמך".

במהלך שנות עיצוב הקהילה התגבשו כמה דפוסים של ועדות להתנדבות ואנו ממשיכים לפתח ולקדם את המהלך הזה בכל הכוחות שבידינו.

ועדת אירוח

ועדת חינוך ילדים

ועדת חסד

ועדת חסד של אמת

ועדת נוער

ועדת צדקה

ועדת קהילה

ועדת קידושים

ועדת קליטה

ועדת תורנית

ועדת תרבות

מיזם התנדבות בקבוצות