02-623-6223אמציה 4 ירושלים
דף הבית / בית כנסת הרמב"ן / מדיניות צדקה בקהילה

מדיניות צדקה בקהילה

מדיניות צדקה בקהילת רמב

קופת הצדקה ע"ש יחזקאל גוטמן ז"ל

"מעולם לא ראינו ולא שמענו בקהל מישראל שאין להן קופה של צדקה" (רמב"ם הלכות מתנות עניים פרק ט)

קופת הצדקה של בית כנסת הרמב"ן נוסדה מיד עם ייסוד בית הכנסת והתנהל במשך שנים באופן דיסקרטי על ידי ר' יחזקאל גוטמן ז"ל.
רוב חברי הקהילה הכירו את יחזקאל באופן אישי אך לא כולם. צניעותו המופלגת גרמה לו להסתתר מעיני הבריות ולפעול מאחורי הקלעים בלי להותיר רושם על הזולת.
עם הסתלקותו מאיתנו, בחודש אלול תשע"ב, החלטנו להנציח את זכרו ולקרוא לקרן הצדקה על שמו.

קופת הצדקה של קהילתנו פועלת במשך כל השנה. אנו מחלקים את פעולת הקופה לשני נתיבים:

1) נתיב הצדקה (מתנה שלא על מנת להחזיר)
2) נתיב הגמ"ח (הלוואות)

נתיב הצדקה

מערך הצדקה של רמב"ן פועל בשילוב ידיים עם מערך הרווחה של העירייה, כשהם נותנים לנו את המטרייה המקצועית של הפיקוח והליווי ואנו נרתמים לאורך כל השנה לבקשתם לתמיכה. המחשבה העומדת בבסיס השיטה הזו היא שמטרתנו לחזק את מוסדות המדינה בעזרת כספי התרומות של המגזר השלישי (קהילות) ולא חלילה להחלישן. השיטה הזו מאפשרת למערכת הרווחה המקומית להעביר יותר כספים לנצרכים העומדים בקריטריונים המקצועיים של המערכת. ללשכות הרווחה יש את כלי הבדיקה והמעקב אחרי הנצרכים ואנו לא מעמידים עצמנו כחלופה אלא כמקור לחיזוק מדינת הרווחה.

נתיב הגמ"ח:

לפני כשלש שנים פתחנו קופה של הלוואות ללא ריבית שנועדה לאנשים שנקלעו למצוקה וזקוקים להלוואה לצורך חזרה למסלול חיים עצמאי ויציב. ההלוואה הזו ניתנת לאחר בדיקת יכולת של מקבל ההלוואה לעמוד בתכנית פרעון החוב בפריסה סבירה ורגועה. הקרן נועדה בראש וראשונה ל"עניי עירך" – אנשים הקשורים לקהילה באופן ישיר.

חברי ועדת הצדקה: אריאל גולדשמיט, אריאל לוינגר, עדי ליבזון, סופי פפר

כל התרומות הנכנסות לקרן יחזקאל מוכרות לצרכי מס (סעיף 46/א)

תרומות לקופת הצדקה ע"ש יחזקאל גוטמן ז"ל

אנא בחרו את הסכום אשר ברצונכם לתרום. מיד עם בחירתכם – תועברו לאתר מאובטח ומוצפן לביצוע התרומה בפועל.

* תרומה זו מוכרת לצורכי סעיף 46