02-623-6223אמציה 4 ירושלים
זמנים ונוסח תפילה - בית כנסת הרמב
שבת פרשת ויחי
י'ב בטבת, תשע"ז 30/12/2017

זמן הדלקת נרות 16:08

מנחה וקבלת שבת: 16:30

דבר תורה – גרשון קרמר

שחרית: מנין א' מנין ב' תפילות ילדים
06:30 08:30 10:00

דף יומי 07:45

[סוף זמן ק"ש – הגר"א – 08:44]

אחרי התפילה (מנין שני) – קידושא רבה לכבוד כלות וחתני התורה ובראשית

מנחה גדולה: 13:00

מנחה קטנה: 16:15

שיעור בתנ"ך (מלכים א') – הרב בני לאו 16:35

צאת השבת וערבית: 17:23

לוח הזמנים לימות החול
י'ב –י'ז בחשון תשע"ז, 13-18/11/2016
שחרית: מנין א' מנין ב'
ימי א', ג', ד', ו' 06:00 07:00
ימי ב', ה' 05:50 07:00

דף יומי 06:15

שיעור גמרא באנגלית – מסכת ברכות – הרב פנחס קאהן 06:30

מנחה: 16:35

שיעור גמרא – ירושלמי מסכת פסחים – ר' ראובן קמפניאנו

ערבית: 17:10