02-623-6223אמציה 4 ירושלים
דף הבית / בית כנסת הרמב"ן / תפילה / נוהל ונוסח תפילה / בית כנסת הרמב"ן – תקנון תפילה

בית כנסת הרמב"ן – תקנון תפילה

הנחיות לשליח ציבור

 1. התפילה בבית הכנסת תיערך לפי נוסח אשכנז המקובל בירושלים, לפי לוח טוקצינסקי, עם ההתאמות הבאות:
  1. התפילה בהברה ספרדית.
  2. בסוף תפילת ערבית של שבת ומועדים שרים "יגדל", ובסוף תפילת מוסף שרים "אדון עולם".
  3. בימי ספירת העומר יספור הש"ץ בקול רם לאחר הקדיש האחרון של תפילת שחרית, ללא ברכה.
  4. אמירת הסליחות בתקופת הימים הנוראים תהיה לפי נוסח הקיבוץ הדתי.
  5. אמירת הקינות של תשעה באב תהיה לפי הרשימה של בית הכנסת.
 2. רק מי שייקבע על ידי הגבאים יעבור לפני התיבה. הגבאים ישקדו לבחור כשליחי ציבור רק מועמדים המדייקים בהיגוי ורגילים במנהגי בית הכנסת ולחניו. נערים מגיל 10 עוברים לפני התיבה ל"פסוקי דזמרא" ולקבלת שבת. נערים מגיל בר-מצוה ואילך עוברים לפני התיבה גם ליתר חלקי התפילה.
 3. בשבתות ובמועדים אין לבעלי יום זיכרון זכות קדימה לשליחות ציבור. כמו כן, אין חזקות לגבי תפילות מסוימות.
 4. שליח הציבור ישתדל שלא לכפול את מילות התפילה.
 5. שליח הציבור ישתדל לשתף את הקהל בקטעי השירה.
 6. שליח הציבור יתעטף בטלית בכל התפילות, ויעזוב את התיבה ויסיר את טליתו רק לאחר סיום התפילה, כולל שירת "יגדל" ו"אדון עולם".
 7.  ה"תפילה לשלום המדינה" והתפילה לשלום חיילי צה"ל תיאמרנה לפי הנוסח שנקבע בבית כנסת הרמב"ן.

 

הנחיות לקורא בתורה ובהפטרה

 1. קריאת התורה וההפטרה תהיה בהברה ספרדית ובנגינת טעמי המקרא הנהוגה בקהילות אשכנז.
 2. הקריאה בתורה – לפי הנוסח של חומש הרב מ. ברויאר.
 3. הגבאים ישתדלו, ככל שניתן, שלא להוסיף עליות מעבר למספר העליות הקבועות.
 4. נוסח ההפטרה יהיה כמנהג אשכנז.
 5. הגבאים ישקדו למנות בעלי קריאה הבקיאים ומדייקים בקריאה בתורה ובהפטרה.
 6. קטן (מגיל 9 ומעלה) יוכל לקרוא את פסוקי המפטיר בשבת רגילה, לאחר שייבחן על ידי אדם בקי. במקרה כזה, גדול יעלה לומר את הברכות והקטן יקרא ללא ברכה.
 7. קטן קרוב למצוות (מגיל 11 ומעלה) יוכל לקרוא את ההפטרה, לאחר שייבחן על ידי אדם בקי. במקרה כזה, גדול יאמר את הברכות לפני ההפטרה ואחריה והקטן יקרא ללא אמירת הברכות.
 8. ההפטרות תיקראנה מתוך הספר המיועד לכך.
 9. חמש המגילות תיקראנה בברכות מן הקלף.

 

הנחיות למתפללים

"דע לפני מי אתה עומד" – זהו כלל גדול בכל הקשור להתנהגות בבית הכנסת. כל השאר – פרטים:

 1. המתפללים מתבקשים לכבד את המקום בהתנהגות הולמת ובלבוש הולם.
 2. אין מקומות ישיבה קבועים בזמן התפילה (פרט לימים הנוראים) וחל איסור מוחלט להעביר ו/או להקים מתפלל/ת ממקומו/ה.
 3. הציבור מתבקש להימנע מחלוקת עלונים בבית הכנסת ומקריאה בהם בשעת התפילה.
 4. הקהילה מעודדת את ההורים להביא את ילדיהם לבית הכנסת כדי להרגילם בתפילה וביראה. יחד עם זאת, ההורים מתבקשים לשמור על ילדיהם כך שלא יפריעו לתפילה ולמתפללים ושישמרו על כבוד המקום. ילדים בגיל הנכון מוזמנים גם להשתתף בתפילות הילדים.
 5. מסיבות בטיחותיות, אין להציב עגלות ילדים ו/או כסאות במעברים.
 6. משום כבוד המקום וכבוד הציבור, מתבקשים הכוהנים לעלות לדוכן כשגרביים לרגליהם ולא יחפים.
 7. הציבור מתבקש להימנע מתיקון הקוראים, ולהניח תפקיד כזה לגבאים העומדים ליד הקוראים.
 8. המתפללים לא ידברו בשעת התפילה ובקריאת התורה.
 9. אין חזקות לעליות מסוימות ולמפטיר. הגבאים ישתדלו לחלק את העליות ואת ההפטרות מתוך שאיפה להקיף את כל ציבור המתפללים הקבועים והאורחים במשך השנה, ומתוך מתן עדיפות למקרים הבאים:
  • בעל ברית
  •  חתן
  • מי שיש לו יום זיכרון לאביו או לאמו
  • הולדת בן/בת
  • הולדת נכד/ה ראשון/ה או נין/ה ראשון/ה

10. אומרים "מי שברך" אחד לכל עולה ומוסיפים "מי שברך" מיוחד במקרים הבאים:

  • אירוסין
  • חתונה
  • בר/בת מצוה
  • יום נישואין עגול החל מ-40 שנה
  • יום הולדת עגול החל מ-50 שנה
  • לידת בן/בת, נכדים, נינים וחימשים

11. אין מזכירים נדרים בשעת "מי שברך".

12. לפני הגבהת ספר התורה ייאמר "מי שברך" אחד מרוכז עבור החולים, ותינתן שהות לקהל להזכיר את שמות החולים. הגבאי לא יציין שמות של חולים בקול רם אלא במקרים מיוחדים.

13. במועדים ובחול המועד ייאמר "שיר של יום" לפי נוסח ירושלים (הגר"א) במקום ה"שיר של יום" הרגיל.

14. ביום העצמאות וביום ירושלים תתנהלנה התפילות על פי מחזור קורן. ביום העצמאות אומרים הלל שלם עם ברכה בתפילת ערבית ובתפילת שחרית. ביום ירושלים אומרים הלל שלם עם ברכה בתפילת שחרית בלבד

15. ככל התפילות גם קדיש-יתום ייאמר לפי נוסח אשכנז. בשבתות ובחגים, כל האומרים קדיש-יתום יעמדו מאחורי הבימה ויאמרו את הקדיש במרוכז.

16. נשים הרוצות בכך אומרות קדיש יתום בקול רם, אף אם אין גברים האומרים קדיש יחד איתן.

17. בשבתות ובמועדים, המתפללים לא יסירו את טליתותיהם לפני תום התפילה.