02-623-6223אמציה 4 ירושלים
דף הבית / בית כנסת הרמב"ן / תפילה / נוהל ונוסח תפילה / סדר אמירת הקינות בתשעה באב

סדר אמירת הקינות בתשעה באב

 

הוצאה לאור

גולדשמידט

אשכול

אפשטיין

מס.קינה

עמוד

רינת ישראל

א

אהלי אשר תאבת. . . .

36

57

י"ג

נ"ה

85

ב

זכור את אשר עשה צר . . . .

50

68

י"ז

ע"ב

114

ג

אם תאכלנה נשים. . . .

52

69

י"ח

ע"ה

118

ד

לך ה' הצדקה. . . .

55

72

כ'

ע"ט

125

ה

ארזי הלבנון. . . .

57

74

כ"ב

פ"ב

133

ו

החרישו ממני. . . .

60

76

כ"ג

פ"ה

138

ז

ואת נוי  חטאתי . . .

63

78

כ"ד

פ"ח

144

ח

על חרבן בית. . . . המקדש

64

79

כ"ה

צ'

147

ט

מי יתן ראש מים. . . .

67

81

כ"ו

צ"ג

152

י

אמרתי שעו מני. . . .

75

86

ל'

ק"ו

167

י"א

מעוני שמים. . . .

78

89

ל"א

ק"י

173

י"ב

אש תוקד בקרבי. . . .

79

91

ל"ב

קי"ב

176

י"ג

ציון הלא תשאלי. . . .

89

97

ל"ז

קכ"ד

194

י"ד

שאלי שרופה באש. . . .

101

105

מ"ב

קל"ה

214

ט"ו

אלי ציון ועריה. . . .

110

111

מ"ו

קמ"ד

228

ט"ז

אלי, אלי, נפשי, בכי (שואה)