02-623-6223אמציה 4 ירושלים

ההלכה במפגש עם המציאות | שיעור 1

ההלכה במפגש עם המציאות - מדיה

הנושא השנה (תשע"ה) : "חדש אסור מן התורה בכל מקום". במהלך השנה נעקוב אחרי פסוק אחד (!) דרך כל התחנות של ההלכה לדורותיה. נעבור מתקופת המקרא לימי היצירה התנאית (מדרש הלכה ומשנה), משם נפליג לתלמודים (ירושלמי ובבלי), ספרות הגאונים, ראשוני אשכנז וספרד, ספרות ימי הביניים ועד לעת החדשה.

כל מפגש יכלול הכרות עם התקופה, עם הספרים המרכזיים של ההלכה באותה תקופה והדגמה של ההתמודדות עם הפסוק האחד שמלווה אותנו בכל השנה.
השאלות שיעלו במהלך הלימוד הם: כיצד פוסקים חושבים? מה הם שיקולי הדעת שהם מביאים בחשבון בבואם לפסוק הלכה? עד כמה נתונה בידי הפוסק הגמישות לפרש ולהגיע לפתרון הרצוי בעיניו?

אולי גם זה יעניין אותך: