02-623-6223אמציה 4 ירושלים

ההלכה במפגש עם המציאות | שיעור 3