02-623-6223אמציה 4 ירושלים

הלל ביום העצמאות

שות-חגים

לחברי הנהלת קהילת הרמב"ן

מועדים לשמחה

לפי בקשת ההנהלה אני מעלה על הכתב את עמדתי ביחס לאמירת הלל בליל יום העצמאות.

הוראת הרבנות הראשית לישראל בראשית שנות המדינה (ימי כהונת הרב הרצוג והראש"ל עוזיאל משנת תש"י) היתה לקרוא את ההלל בלילה בדילוג ובלי ברכה. והוראה זו לא חזרה בשנים שלאחר מכן.

הרב שלמה גורן הורה לכל יחידות צה"ל לומר את ההלל בברכה בלילה, ונימק את עמדתו באורך וברוחב במאמרים שונים (חלקם מקובצים בספרו תורת החג והמועד). בעקבות הוראתו פסק גם הרב צי"ה קוק לישיבת מרכז הרב לומר את ההלל בברכה.

בקהילות שונות ברחבי הארץ (קהילת ישורון בירושלים, קהילות הקבוץ הדתי ועוד קהילות שונות) נהגו לומר הלל בלילה.

כשכיהן הרב גורן ברבנות הראשית השתדל להוביל לקביעת מועצת הרה"ר לקבוע את ההלל בלילה וביום. בשנת תשל"ו נתכנסה המועצה (ללא הרב הראשי הספרדי ובהסתייגות של חלק מחברי המועצה) ופרסמה הוראה ברוח פסיקתו של הרב גורן. בימים אלה, יוצא לאור ספר של הרב שמואל כ"ץ שליט"א בענייני יום העצמאות, בו מובאים כל גלגולי החלטותיה של מועצת הרבנות בענין זה.

כשדודי, הרב י"מ לאו, כיהן ברבנות הראשית קבעו שכל קהילה תנהג על פי פסיקת המרא דאתרא. כשהוא התפלל בבית הכנסת ישורון בערב יום העצמאות היה החזן אומר הלל בברכה ומעולם לא מחה בו.

במשך שנים רבות היה נהוג בבית כנסת הרמב"ן להתפלל על פי הנחיות הכתובות בסידור רינת ישראל. בסידור זה נאמר שאת ההלל אומרים ביום העצמאות ואין מזכירים כלל את אמירתו בלילה. עם התחדשות בניין בית הכנסת והתגבשות דפוסי החיים הקהילתיים מצאתי לנכון לנהוג על פי המנהג שראיתי בקהילת הקבה"ד ובישיבת מרכז הרב בימי הרצי"ה. איני נכנס בשורות אלו לפולמוס הלכתי המצוי במאמרים ובקבצים שונים. המתעניין בנושא זה יפנה לאתר האינטרנט של הרב אורי שרקי ממכון מאיר וימצא את מאמריו בנושא עם עמדות החולקים עליו. הוא אחד המובילים את העמדה המחזקת את אמירת ההלל בלילה בברכה. הסיבה העיקרית שעוררה אותי לשינוי זה הוא "ברוב עם הדרת מלך". הציבור מצביע ברגליו ופוקד את בית הכנסת בליל יום העצמאות בהמוניו. טכס המעבר מיום הזכרון ליום העצמאות הפך למשמעותי ביותר עבור רבים מתושבי השכונה. התפילה החגיגית בנוסח המופיע בסידור רינת ישראל אינה מסוגלת לייצר את רוממות החג כפי שהלבבות מייחלים. מכיוון שהמנהג של אמירת ההלל בליל יום העצמאות הונהג על ידי רב גדול כרב גורן והתקבל בעשרות קהילות נאמנות לתורה בישראל מצאתי לנכון להצטרף לאותו מנהג ולהנחיל אותו גם למתפללי קהילת הרמב"ן.

בברכה ובברכת הרגל

בני לאו

התמונה באדיבות : נועם חן ואתר משרד התיירות www.goisrael.com

אולי גם זה יעניין אותך: