02-623-6223אמציה 4 ירושלים

ספרים

מדור הספרים של הרב ד

ברוכים הבאים לעמוד הספרים של הרב ד"ר בנימין לאו

במרוצת השנים זכה הרב בני לאו לפרסם למעלה מתריסר ספרים. כתיבת הספרים הללו היא חלק מניסיון כולל של יצירת גשר בתוך החברה הישראלית בפרט והיהודית בכלל, לחיבור בין התרבות המודרנית, העכשווית, על אפיוניה השונים, עם רובדי המסורת היהודית לדורותיה. במדור זה הנכם מוזמנים להתוודע לרשימת ספרים אלו.

שמואל בקודש חזיתיך

הנביא שמואל, אחרון השופטים וראשון לנביאים, הוא חוליית המעבר מתקופה לתקופה. בכל מהלך ספר שופטים, הנמשך מאות שנים, אין מפגש בין העם לאלוהיו, אין עליה לרגל למשכן בשילה, אין נביאים המביאים את דבר ה' לעולם, אין מגע בין שמים לארץ.

ספר שמואל נפתח בדיוק בנקודה הזו – הכניסה למתחם שבשילה, שם ספון ארון ברית האלוהים.

העם היהודי מפלס את דרכו במרחבי ההיסטוריה אלפי שנים. למעלה משלשת אלפי שנים עברו מאז ימי שמואל ועדיין מעסיקות אותנו שאלות היסוד הללו: מהי טיב העמידה של האדם אל מול האלוהים? מה מערכת היחסים הרצויה בין דת למדינה? מה תפקידו של הנביא ביחס למלך ולכהן?

כמו בכל מסע ארוך יש ערך רב להכיר היטב את נקודת הייחוס הראשונה כדי למשוך ממנה חוט המעוגן על קשר יציב וחזק. ספר שמואל הוא העוגן הזה, שממנו ימשיכו כל הנביאים ולאחריהם כל החכמים והיוצרים.

שמואל בקודש חזיתיך | ספרי הרב בני לאו

ממרן עד מרן

ספר זה איננו ביוגרפיה של הרב עובדיה יוסף במובן המקובל של מונח זה. המיוחד בספר זה הוא הניסיון להתבונן באישיותו ובתולדות חייו מתוך עולמו שלו – היינו מתוך ספריו וכתביו בהלכה, שכן אי־אפשר לתאר את הרב עובדיה יוסף, אלא כ ״איש הלכה״

ממרן ועד מרן | הרב בני לאו

אתנחתא

בחברה המתועשת שלנו החליפה התקשורת, הכתובה והאלקטרונית, את הדרשה העממית. מקום המפגש התרבותי הפך להיות העיתון או המסך. האופי השתנה אך המהות נשארה בעינה: לנצל את זמן האיכות של השבת ולהרים את הראש מעל ומעבר לשטף החיים.

אתנחתא - קריאות בפרשת השבוע - הרב בני לאו

חכמים כרך ב': ימי יבנה עד מרד בר-כוכבא

ספר זה ממשיך את קודמו (חכמים, כרך ראשון: ימי בית שני, ירושלים תשס"ו) מבחינת הרצף ההיסטורי. הוא פותח בשנת 70 ומסיים בשנת 138 לספירה. כלומר עוסק בתקופה שבין חורבן הבית ועד לגזירות אדריאנוס, שבאו בעקבות מרד בר כוכבא.

חכמים כרך שני: ימי יבנה עד מרד בר כוכבא | הרב בני לאו

ירמיהו

תפקידו של הספר שבידכם להנגיש את ספר ירמיהו לקורא הישראלי ולהכניס את הנביא ללב הדיון המדיני, החברתי והתרבותי שלנו. לפני שאגע בתוכנו של הספר אנסה לברר מהו מעמדו של הנביא בעיני חברה ישראלית מערבית ומדוע בחרתי דווקא בירמיהו.

ירמיהו | הרב בני לאו

חכמים כרך ג': ימי גליל

בספר זה אנו פוגשים את גדולי החכמים שפעלו מאז כישלונו הצורב של מרד בר כוכבא ועד לסיום תקופת התנאים, עם מותו של ר' יהודה הנשיא. הספר מעביר לפנינו שורה מפוארת של דמויות מופת וכל זה תוך עיון בתולדות חייהם, במאמריהם ובתורתם וכן במשאם ובמתנם עם מוריהם ובני דורם, עם בני משפחתם ותלמידיהם.

חכמים כרך שלישי: ימי הגליל | הר בני לאו

ישעיהו

בשנים האחרונות חלה תזוזה חשובה והחומות הבצורות של הניכור נסדקו. החרך שבחומות אלו יוצר הזדמנות ליצירה ספרותית מתחדשת, שבכוחה לפתוח את התנ״ך לכל מי שחפץ בו.ספר זה מבקש להמשיך תנועה של מפגש בין הקורא הישראלי בן זמננו לבין מורשתו העתיקה, ששורשיה בתנ״ך.

ישעיהו | הרב בני לאו

חכמים כרך ד': ממשנה לתלמוד

במאה השלישית התרחש אירוע ספרותי מכונן בישראל – המשנה הפכה לספר היסוד של ההלכה היהודית. ח"נ ביאליק היטיב לתאר את הקדחתנות שנלוותה למהפכה זו: "בית מדרשם של רבי יהודה הנשיא ותלמידיו הולך וסוער; הידיים מלאות עבודה…יודעים הם ש'מהפכה' הם עושים במסורת ישראל". הספר שלפנינו משרטט את מהלך האירוע המרשים הזה.

חכמים כרך רביעי: ממשנה לתלמוד | הרב בני לאו

עושים סדר במשפחה

ליל הסדר הוא מסיבת יום ההולדת של העם היהודי. יש משהו קסום במחשבה שבאותו ערב יושבים יהודים בכל רחבי העולם, בסגנונות שונים ובהרכבים שונים, ומספרים את אותו סיפור באותה תבנית של חגיגה. התחושה העמוקה של"ליל הסדר" היא של שותפות לשבט עתיק ומיוחד שמחזיק מעמד בכל גלגולי ההיסטוריה ושומר על הסיפור האינטימי שלו אלפי שנים.

עושים סדר במשפחה | הרב בני לאו

מחזור ליום העצמאות בהוצאת קורן

מחזור התפילה שלפניכם מבוסס על שתי הודאות שהן בבחינת ׳כלל ופרט׳: האחת – הודאה על שחזו עינינו בשוב ה׳ את שיבת ציון; השנייה – על נס ההצלה של מאות אלפי בני ישראל ממוות, עת קמו עלינו לכלותינו כל מדינות ערב.

מחזור קורן ליום העצמאות | הרב בנימין לאו

עם לבדד

בקובץ שלפנינו נערך ניסיון להפנות התמודדויות לכותבים שונים ומגוונים, והם התבקשו להתמודד עם פן אחד ממכלול השאלות היסודיות שעומדות לפתחנו: שאלת הזהות הייחודית של החברה היהודית־ישראלית ביחס למעמד היהדות בעולם כולו.

עם לבדד | הרב בני לאו