02-623-6223אמציה 4 ירושלים
דף הבית / הרב בני לאו / ספרים / חכמים כרך רביעי: ממשנה לתלמוד

חכמים כרך רביעי: ממשנה לתלמוד

פתח דבר

״ובצאתנו מכרך חכמים ג׳ נאמר למחברו: אם למדת תורה הרבה נותנים לך שכר הרבה, ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. האם תהיה זו בקשה גדולה מדיי לראות גם את ׳חכמים ד׳, אשר יוקדש מן הסתם לאמוראי ארץ ישראל בני המאה השלישית, מצטרף אל שלשת חבריו, להגדיל תורה ולהאדיר?״

במילים אלו חתם פרופ׳ אביגדור שנאן את דברי המבוא שלו לחכמים חלק ג, לפני שלוש שנים. אודה ה׳ בכל לבב שזיכני לעמוד במשימה ולהגיש לקוראים את הכרך שלפנינו.

שנים רבות עברו מאז פקדתי את ספסלי החוג לתלמוד של האוניברסיטה העברית בירושלים, שם נפתחו עיניי לאוצרות כתבי היד ולקריאה הביקורתית של חכמת ישראל. הכניסה לתוך כבשונה של היצירה התלמודית גרמה לי ליראה ומול עיניי עמדו מורי החוג הידועים בזהירותם ובהקפדתם על כל תג ותג מאותיות הספרות התלמודית. זהירות ראויה זו עלולה לשתק ולחסום את היצירה, המבקשת מטבעה לנבוע ולזרום באופן חופשי יותר. בכתבי את הספר מצאתי עצמי נע בין עולם השפע לבין עולם הבלימה ומנווט את כתיבתי בין מידה מסוימת של חופש לבין הרצון לעמוד במבחן הביקורת.

כעת, עם סיום החלק הזה, אני נושא תפילה שדמותם של חכמי ישראל הכלולים בספר הזה, הם ומשנתם, יתגלו ביפי קומתם וכצורתם המקורית.

חכמים כרך רביעי: ממשנה לתלמוד | הרב בני לאו

חכמים כרך רביעי: ממשנה לתלמוד | הרב בני לאו

ככל שסדרת ״חכמים״ מתקדמת ומתקבלת בציבור הרחב אני חש בבטחה שדברי חז״ל הם המעיין העיקרי ממנו נוכל כולנו, מקצה לקצה, לרוות. בעקבות ״חכמים״ מצאתי עצמי במפגשי לימוד ברחבי הארץ, ללא שופק טלוג סקטוריאלי. בחוגים אלו התעוררו דיונים מרתקים על שאלות קיומיות בישראל: מה יחסה של היהדות לעולם הסובב; האם לקיים מדיניות כלכלית פתוחה או סגורה; האם מחלוקת היא דרך חיים או אילוץ; מה עדיף – נאמנות למקורות עבר או יצירה תרבותית משוחררת. משנתם של חכמים המונחת לפנינו מהווה מקור להשראה לבירור שאלות אלו.

אני מבקש להודות לכל מי שסייע ליצירת הספר שבידיכם. מר שלמה גולדברג, מנהל מחלקת ההשאלה בספרייה הלאומית, סייע בידי לאורך כל הדרך בסבלנות ובטוב לבב; חברי ד״ר עוזי פוקס עבר על הגרסה הראשונה של החיבור והצילני משגיאות גדולות וקטנות; בני משה קרא ותיקן את הטיוטה הראשונה ובני ידידיה העיר והאיר עד להשלמת הספר בצורתו הנוכחית. חנה עמית ערכה את הספר כדרכה, בתבונה רבה ובענווה גדולה. מערכת ״ידיעות ספרים״ בראשות דובי איכנולד הפכו זה מכבר לחברים קרובים, מעודדים ומאירי פנים. תודתי לעמיחי ברהולץ, מנהל תחום יהדות, רותי בן ארי, שעיניה פקוחות על לידת הספר וצוותו של קותי טפר שמופקדים על הוצאתו לאור.

כקודמיו, גם ספר זה נוצר בין כותלי בית הכנסת הרמב״ן בירושלים.

זה עשר שנים שאני זוכה להתפלל ולעסוק בתורה ובצורכי הרבים בקהילה זו, שחקקה על מפתנה את הפסוק: ״בבית אלוהים נהלך ברגש״. ישנים אנשים המתקשים לחבר בין מקום תפילתם לבין מסגרת הלימודים והחברה בה הם פועלים. זכיתי אני, עם אשתי, הורי וילדי, למצוא קהילה שמאירה פניה לכול וממילא מוארת בתוכה בטוב ובשמחה. אני שמח להקדיש את הספר לחברי קהילת הרמב״ן היקרים ומתפלל עמם שנזכה להפיץ לכל סביבותינו את אור ה׳ – בתפילה, בלימוד ובגמילות חסדים.

בנימין לאו
ירושלים, מרחשון תשע״ב