02-623-6223אמציה 4 ירושלים

ישעיהו

פתח דבר

ספר זה מבקש להמשיך תנועה של מפגש בין הקורא הישראלי בן זמננו לבין מורשתו העתיקה, ששורשיה בתנ״ך.

המפגש הזה הכרחי לעיצוב הזהות שלנו, על בסיס תשתית רחבה ועמוקה. החברה הציונית התעצבה בראשיתה בזכות המפגש שהתרחש בארץ התנ״ך. מדינת ישראל קמה מתוך תודעה זו. אחר כך באו שנים רבות בהן התנכרה החברה למורשת בכלל ולתנ״ך בפרט. מהאגף הדתי – היו רבים שראו את לימוד התנ״ך כעיסוק של ״חולין״. מהאגף החופשי רבים חשו שהתנ״ך ״נכבש״ על ידי הדתיים, ואינו מתחבר אל זרימת החיים של הישראלי החדש.

בשנים האחרונות חלה תזוזה חשובה והחומות הבצורות של הניכור נסדקו. החרך שבחומות אלו יוצר הזדמנות ליצירה ספרותית מתחדשת, שבכוחה לפתוח את התנ״ך לכל מי שחפץ בו.

הספר שלפניכם הוא גם תוצר של חיבור בין שני סגנונות של שני אנשים שונים, שבמהלך טבעי ספק אם היו יוצרים במשותף. האחד נטוע בעולם הפרשנות והשני נמשך אל עולם הספרות. אולם המספר שבנו אוהב פרשנות, והפרשן שבנו משתוקק לספרות. כך צמחה המוטיבציה ליצור חיבור משותף מתוך ההכרה שאחד ועוד אחד שווה הרבה יותר משניים. השפה התחרותית גם הולכת ומפנה את מקומה לשפה חדשה של שיתופי כוחות ושילובי ידיים. הורתו ולידתו של הספר תבעה מאיתנו לעמול על ׳סוד הצמצום׳. גילינו במהלך העבודה שאפשר לנהל ויכוחים עזים בכבוד ואפילו באהבה.

ישעיהו | הרב בני לאו

ישעיהו | הרב בני לאו

אנו נושאים תפילה, שהספר שהתגבש אכן מבטא את שילוב הכוחות הזה, ושהמאמץ יישא פרי אליו התפללנו.

אחד מהאנשים שעיצבו את עולמנו היה הרב יהודה עמיטל ז״ל. הוא שימש עבור שנינו מופת לאהבת ישראל, לאהבת התורה וגם לאחריות עמוקה כלפי המדינה ומוסדותיה. הרב עמיטל ז״ל היה זה שקבע בעת ייסוד הישיבה בהר עציון, שהתנ״ך ייכנס לבית המדרש שבראשו עמד, בדלת הראשית ולא בדלתות אחוריות. על פי רוחו ותורתו נקבע לימוד התנ״ך בסדר הלימודים בישיבה כחלק מחייב ובסיסי בלימוד תורה, ובעיצוב עולמו של בן התורה. מתוך געגועים לאיש, אנו שמחים להקדיש את הספר המשותף הזה לזכרו, ומאחלים לכל משפחתו שנות יצירה שמחה וטובה.

כשסיימנו את הכתיבה המשותפת מסרנו את כתב היד לעורכת חנה עמית. גם זו היתה משימה קשה ומאתגרת, ואנו מלאי תודה לה על המאמץ והתוצר. אנשי ׳ידיעות ספרים׳ הכניסו את הספר למעבדת הייצור במאור פנים ובחברות אמת. תודתנו לרותי בן ארי שפיקחה על כל תהליך הייצור, לקותי טפר ולמיכל אלון על ההפקה, ואחרון חביב לדובי איכנולד, על האמון והבית החם שהוא יצר.

הספר יורד לדפוס בימים הסמוכים ליום העצמאות. במגילת העצמאות נאמר בין השאר: ״מדינת ישראל תהא פתוחה לעליה יהודית ולקיבוץ גלויות, תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה, תהא מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל…״ אין ספק שדמותו וחזונו של ישעיהו הנביא תפסו מקום עיקרי בניסוחו של משפט זה, ובעיצוב דרכה של מדינת קיבוץ גלויות השואפת לחירות, צדק ושלום.

אנו חשים שזו מתנתנו הצנועה למדינת ישראל ליום הולדתה ה־65. יהי רצון שנשכיל כולנו להתבונן בקורות העם ובדברי הנביאים, וספינת הקוממיות תמצא עוגן בחוף מבטחים של שלום.

יואל בן – נון                                                  בנימין לאו
ראש חודש אייר התשע״ג