02-623-6223אמציה 4 ירושלים
דף הבית / הרב בני לאו / ספרים / מחזור יום העצמאות

מחזור יום העצמאות

מבוא למחזור יום העצמאות ויום ירושלים

הוצאות קורן

בה׳ באייר תש״ח הכריז דוד בן גוריון על הקמת מדינה לעם היהודי, היא מדינת ישראל. שנה לאחר מכן נקבע בכנסת ישראל, כי ״יום ה' באייר יהיה 'יום העצמאות' שיוחג מדי שנה בשנה כחג המדינה״. יום חגה של המדינה מבטא את רחשי הלב הטבעיים שפיעמו בלב כל היהודים בראותם במו עיניהם את המדינה שקמה לעם היהודי בארץ ישראל. גיבושו של החג בבתי הכנסת התמהמה. לאחר אלפי שנים שבהן לא נתחדש אף לא חג אחד בלוח השנה העברי, עמדו קברניטי התורה והיססו אם לפרוץ את החומה הבצורה הזאת.

כיום, שישים וחמש שנה לאחר ההכרזה על המדינה, ברור לכל העולם כולו שהקמת המדינה היא המאורע החשוב ביותר שהתרחש לעם היהודי מימי חורבן הבית השני. כמעט אין יהודי בעולם כולו שאינו חש את מרכזיותה של מדינת ישראל בלב האומה. כמעט אין איש בעולם כולו שאינו מזהה את היהדות עם מדינת ישראל.

גם שונאי ישראל שביקשו להשמיד את עמנו, ממקדים היום את שנאתם במדינה המסמלת עבור העולם כולו את נצח ישראל. ב״ה, שזכינו להוציא לאור מחזור תפילה המבטא את ההודיה לקב״ה על כל הטוב אשר גמלנו, ועל שזיכה אותנו לחוות את נס קיבוץ הגלויות והקמת מדינה יהודית בארץ ישראל.

מחזור קורן ליום העצמאות | הרב בנימין לאו

מחזור קורן ליום העצמאות | הרב בנימין לאו

מחזור התפילה שלפניכם מבוסס על שתי הודאות שהן בבחינת ׳כלל ופרט׳: האחת – הודאה על שחזו עינינו בשוב ה׳ את שיבת ציון; השנייה – על נס ההצלה של מאות אלפי בני ישראל ממוות, עת קמו עלינו לכלותינו כל מדינות ערב.