02-623-6223אמציה 4 ירושלים
דף הבית / הרב בני לאו / ספרים / שמואל בקודש חזיתיך

שמואל בקודש חזיתיך

הקדמה

"אוחילה לאל אחלה פניו, אשאלה ממנו מענה לשון" (מתוך תפילת "רשות" לשליח ציבור בימים נוראים)

בהתרגשות רבה אני מגיש לפניכם את שהעליתי במהלך לימודי את סיפורו של הנביא שמואל.

הכניסה לעולמו של שמואל לא התרחשה רק במחוזות העיון האינטלקטואלי שבו משוטטים פרשנים, ישנים וחדשים. עולמו של שמואל חייב כניסה לעולם רוחני שבו אדם משוטט במחוזות הנסתר השמימי ומבקש להטות אוזן לדיאלוג המתנהל בין שמים לארץ. זוהי תמצית החוויה הדתית שדומה יותר לתפילה מאשר ללימוד תורה.

לימוד הספר התנהל בעיקרו במחוזות חווית העיון הפרשני. כתיבת הספר התנהלה בעיקר במחוזות חווית הנפש.

לימוד פרקי ספר שמואל על פי סדרם וההקשבה הדרוכה לקולות העולים מדמויות היסוד בחייו של שמואל הנביא הולידו את התוצר שלפניכם. הוא מכיל את שני הרבדים הללו. יש בו מהלך של סיפור הנכתב בגוף ראשון כקולם של גיבורי הספר ויש בו מבט עיוני חיצוני המקשיב לקולות ומבקש לנתח את ששומעות אוזניו.

שמואל בקודש חזיתיך | ספרי הרב בני לאו
שמואל בקודש חזיתיך | הרב בני לאו

בתחילה נרתעתי מהסגנון. הכתיבה בגוף ראשון הייתה חדשה לי. לטובתי ולעידודי בא ידידי, ד"ר מיכה גודמן, שבצל מדרשתו חסיתי בעת הכתיבה. הוא שכנע אותי להמשיך באותו סגנון כפול ולהתמיד בו. לאחר שסיימתי את הכתיבה הראשונה עברה הטיוטה תחת שבט ביקורת של כמה ידידים קרובים, אנשי מקצוע בפרשנות ובספרות. תודתי נתונה לכל אחד ואחת מהם על הערותיהם וביקורתם. סיבוב נוסף של קריאה מתקנת ערכתי עם בני נצר, הלומד במדרשת השילוב בנטור, ברמת הגולן. הוא גם שקד על הוספת קישוטי קטעי השירים המלווים את פרקי העיון.

קריאה אחרונה שמורה לבני, ידידיה, שסקר את התוצר על המכלול שלו והביא אותו להאחדה ולהשלמה. חנה עמית עמסה על שכמה את מלאכת העריכה ובתבונתה הביאה את הספר לידי גמר. מרים בלומנטל, מנהלת אתר "מקראנט" במרכז לטכנולוגיה חינוכית, שידכה לי את האומנית חנה קורמר לטובת המעיל של שמואל המעטר את עמוד השער. הפקת הספר והוצאתו לאור נעשתה כרגיל על ידי אנשי "ידיעות ספרים", שקיבלו אותו כאח נוסף למשפחה ברוכת הספרים הזו. קותי טפר וקרן חמו שקדו על הכנת הספר לדפוס והרי הוא לפניכם.

את הספר הזה אני מקדיש לדוד אהוב ומיוחד. הרב יהושע (שיקו) הגר לאו ז"ל. זכיתי לגדול על ברכיו ולהסתופף בביתו הלוהט באהבת התורה, אהבת העם ואהבת הארץ. במשך עשרות שנים הקדיש עצמו לחינוך לילדי ישראל. הוא הקפיד לא להסתגר אלא פעל כמורה לכל מקצועות היהדות, וכמנהל במערכת החינוך הכללית בתל אביב, בתיכון עירוני ובתיכון ערב. תלמידיו באו מבתים בלי יכולות כלכליות. בשעות היום היו התלמידים עסוקים בעבודה לפרנסת המשפחה ובשעות הערב היו באים ללימודי הבגרות. המנהל, יהושע הגר – לאו, היה עוקב אחרי התפתחותו של כל אחד ואחד מהם ודואג שישלים את בגרותו המלאה.

ביטוי לדרכו והשקפתו ניתן למצוא בספרו הראשון "החיל והחוסן" העוסק במשנתם של הנצי"ב מוולוזין ו'המשך חכמה' ביחס לצבא ומלחמה:

"אילו זכינו, היו שני גדולי ישראל,[הנצי"ב ורבי מאיר שמחה מדווינסק 'המשך חכמה'] מתיצבים בראש תנועות התחיה הלאומית – עם כל טרדותיהם בהרבצת תורה ולמרות ענוותנותם – מתווים דרכה, מאצילים מכוחם ומדביקים באמונתם את המוני בית ישראל השקועים בתרדמת הגלות ובאשליות מתוקות.

אילו זכינו, היתה הוראתם נקלטת בלבבות ומעוררת את הקהילות למאוס בחיי שפל ולהיות ערים לסכנות טמיעה ושמד.

אבל, כנראה שהשעה לא היתה עדיין כשרה למפנה, לא נתמלאה עדיין סאת הרשע של האומות ולא הוגדשה כוס היגונים של עם ישראל.

העם על חכמיו מנהיגיו והמוניו נם את שנתו, המשיך בחייו האפורים, לא שמע את קול הדוד שבקע מקריאותיהם, לא שעה לאזהרותיהם, לא התרשם מחזונם, לא היה שותף לתקוותם ולא גילה נכונות לשים לדרך פעמיו לארץ ישראל.

עקב כך, בגלל אי ההיענות של העם, צומצם או אף נשלל כוחם של שני גדולי התורה להשפיע על קירוב הגאולה, בדיוק כמו בגלות מצרים "ע"י שבני ישראל לא שמעו (אל משה) לכן הוא ערל שפתיים, כי הנביא מתנבא בכח שמיעת בני ישראל…כי אם היו מוכנים לשמוע דבר ה', היו נגאלים מיד"
(שפת אמת, פרשת וארא).

אני נרגש להקדיש את הספר על שמואל לדוד שביקש לשמור אותנו בערנות גמורה והזהיר אותנו ללא הרף מסכנת התרדמת של מנעמי החיים.

הספר יוצא לאור סמוך ונראה להשקת מיזם גדול שאני זוכה להיות שותף בו: "929 – קוראים תנ"ך ביחד". את המיזם הגה ידידי ח"כ אבי וורצמן, לפני שנים. לפני כשנה אימצה המנכ"ל של המרכז לטכנולוגיה חינוכית (=מט"ח) גילה בן –הר את המיזם ומאז הוא מקבל צורה של ממש. בבסיס המיזם טמון הרצון לסלול דרך עבור החברה הישראלית למפגש מחודש עם התנ"ך, נכס היסוד של העם היהודי ושל העולם כולו. העיקרון המנחה את המיזם הוא שהתנ"ך אינו שייך לקבוצה נבדלת אלא לכל חלקי העם. אני מאמין שמיזם זה יתרום להתעוררות הישראלית ששבה אל עצמה ומעמיקה את שורשיה בעומקי המורשת שלה.

על שמואל הנביא נאמר שהיה סובב בכל הארץ לפגוש את בני עמו, ובסופו של יום: "ותשובתו הרמתה – כי שם ביתו". אני מודה לאלוהי על כל החסד והטובה שעושה עמדי בהעניקו לי בית יציב ובטוח. נועה, אשתי, שותפה נאמנה ובכירה לבניין הבית הזה. בדרכה המיוחדת היא מקדמת את מקומה של האשה במרכז ההנהגה הדתית בעולם בית המדרש ובבית הכנסת. הורי היקרים, שכנים למגורים ולנפש, מלווים אותנו בכל דרכינו. ילדינו ונכדינו מאירים את חיינו ומאפשרים לנו לסבוב ברחבי הארץ ובמעמקי החברה. יהי רצון שנראה בשמחתם ובצמיחתם וביחד נראה עין בעין בצמיחת אור גאולת העם בארץ.

ירושלים, תשרי תשע"ה