02-623-6223אמציה 4 ירושלים

זכויות אדם ביהדות

הרב בני לאו - מדיה

הרב בני לאו על זכויות אדם ביהדות

יש כאלה שמנסים לקטלג ולהגיד פה יהדות ופה זכויות אדם. זה לא יכול ללכת ביחד. תפיסת עומק שמושרשת בחברה.

היהדות בנשמת אפה – מדברת על זכויות האדם באשר הוא אדם.

בדקותיים הבאות אסביר את התפיסה הזו.

הסרטון הוכן במיוחד ע"י : תמיד אזרחות

אולי גם זה יעניין אותך: