02-623-6223אמציה 4 ירושלים
דף הבית / הרב בני לאו / שאלות ותשובות / שות-כשרות / חסה ללא תולעים בליל הסדר

חסה ללא תולעים בליל הסדר

שות-כשרות

כבר כמה שנים אני נדרש, על ידי מספר משפחות, לטפל בשאלת החסה לליל הסדר. בכל ימות השנה קונה האקונום (וכן המרכולית) חסה רגילה. החסה של גוש קטיף, "ללא תולעים" עולה לפחות פי שנים מהחסה הרגילה, וסברתי שניתן להשתמש בחסה רגילה, על ידי שטיפה ובדיקה. אולם בפסח יש צורך בדיון נפרד בגלל שאכילת עלי חסה אינה בגדר רשות אלא מצוה.

למה חסה? כך אומרת הגמרא לגבי המרור (פסחים לט): "מצוה בחזרת. מאי חזרת? חסה".

מאז ימי התלמוד התפשטו בעיקר שני מנהגים לגבי מצוות אכילת המרור:

המנהג הספרדי – עלי חסה, המנהג האשכנזי – שורש מרוסק של חזרת (=חריין ביידיש). הספרדים אוכלים ומחייכים, האשכנזים אוכלים ובוכים…

הרב צבי עמדין (שו"ת חכם צבי סימן קיט) ניסה להסביר את הרקע להבדל זה, ומדוע יש להעדיף את המנהג הספרדי:

"החזרת הוא ירק שנקרא בלשון אשכנז סאלאט, ובלשון ספרד סאלאטה, ושם העצם שלו בלעז בכל הלשונות לטוגא. ובארצות אשכנז ופולניא שהן קרות אין החזרת מצוי בזמן הפסח, ולכן לא הורגלו לקחת חזרת לחובת מצות מרור, ועל כן לקחו את הקריין (=חריין).
ומכאן יוצאת תקלה ומכשול כי הן רבים עתה עמי הארץ שאינם אוכלים מהתמכא (החריין) אפילו כחצי זית מרוב חריפותו..ומבטלים מצוות מרור..וכל מי שנגע ה' בליבו יקיים מצוות מרור כתקנתה בחזרת שהוא הסאלאט, ויחזור לקנותו אפילו בדמים יקרים".

להכרעה זו, שעדיף להשתמש בחסה ואפילו שאינה מרה, שותפים פוסקי הלכה רבים, גם מרבני אשכנז. אמנם חלק מפוסקי אשכנז טענו שחייבים לאכול, למצוות מרור, ירק מר, ולכן נוהגים בגוש קטיף, על פי הנחיית הרב י"ש אלישיב, להשאיר את החסה באדמה יותר מהרגיל, שאז היא נעשית יותר מרירה. אולם הרבה רבנים הסכימו עם התיאור של החכם צבי, שסיבת אכילת החריין נבעה מתנאי הסביבה ולכן בארץ ישראל עדיף לקחת חסה רגילה למצוות מרור.

יש שנהגו לאכול חסה ולשים בתוכה חריין כדי להרגיש את המרירות. כך נוהג אבי ובעקבותיו אני נוהג אך זה לא מעיקר הדין.

היוצא מדברינו הוא שיש מצוה בפסח לאכול דוקא חסה, ולכן בשונה מכל ימות השנה, צריך להתחשב בכל מי שחי בקהילתנו ולאפשר לו לנהל את סעודתו בכשרות ללא שום חשש. הויכוח על רמת הניקוי הנדרשת לעלי חסה חורג מויכוחים רגילים, ולעיתים הוא מסמל מגמות של הקצנה דתית. כמובן שאפשר לנקות חסה רגילה, ואין לפקפק בעובדות חדר השטיפה במטבח שעושות את מלאכתן ביסודיות ובנאמנות. אולם בהכנות המצרכים לקראת ליל הסדר, בו יש הרבה אורחים ואף חלק מהחברים המקפידים על קניית חסה של גוש קטיף, יש הגיון רב בהתחשבות בציבור זה ובהעדפת קנית חסה "ללא תולעים" לכל החברים לקיום מצוות אכילת מרור.

הרב בני

אולי גם זה יעניין אותך: