02-623-6223אמציה 4 ירושלים
דף הבית / הרב בני לאו / מאמרים / דרשות / "כל דכפין" או "אינו נאכל אלא למנויו"

"כל דכפין" או "אינו נאכל אלא למנויו"

דרשות

"כל דכפין" או "אינו נאכל אלא למנויו"

 על פתיחת הדלת וראיית פני האחר

דרשת שבת הגדול, בית כנסת הרמב"ן תשע"ד

1. הכרזת הפתיחה בליל הסדר וכוונתה

הא לחמא עניא דאכלו אבהתנא בארעא דמצרים.
כל דכפין ייתי ויכל כל דצריך ייתי ויפסח.

פתיחת ליל הסדר בהכרזת "כל דכפין" מביכה את כל מי שמכיר את הלכות הפסח. השולחן הערוך לפי מספר המסובים הנהוג היום (בבית או בבתי המלון) הוא צל חיוור למנהג שהיה נהוג בימי בית שני שבו אכלו את בשר הפסח על פי רישום מדויק ומדוקדק: "אין הפסח נאכל אלא למנוייו". לא נרשמת – לא אכלת. המנהג האקסלוסיבי הזה נולד כבר בפסח מצרים שבו נדרשה כל משפחה להגדיר את עצמה ולהסתגר בביתה לאכילת הפסח. רק בדיעבד – "לקח הוא ושכנו הקרוב אליו". אין שום מקום לפתיחת דלתות בליל הסדר. קריאה מסודרת בהלכות קרבן פסח ברמב"ם נותנת מעט מהתחושה של ה"דלת הסגורה" המאפיינת את הלילה הזה (רמב"ם הלכות קרבן הפסח פרק ט):

כל האוכל מן הפסח אינו אוכל אלא בחבורה אחת ואין מוציאין ממנו מן החבורה שיאכל בה, והמוציא ממנו כזית בשר מחבורה לחבורה בליל חמשה עשר לוקה שנאמר לא תוציא מן הבית מן הבשר חוצה,  שתי חבורות שהיו אוכלות בבית אחד צריכה כל חבורה מהן לעשות לה היקף שנאמר מן הבשר חוצה, מפי השמועה למדו שצריך ליתן לו חוצה למקום אכילתו, ואלו הופכין את פניהן אילך ואוכלין ואלו הופכין את פניהן אילך ואוכלין כדי שלא יראו מעורבים.

היו המים שמוזגים בו יינם באמצע הבית בין שתי החבורות, כשהשמש עומד למזוג קופץ את פיו ומחזיר את פניו עד שמגיע אצל חבורתו ואחר כך אוכל מה שבפיו, שאסור לאוכל לאכול בשתי חבורות, ומותר לכלה להחזיר פניה מפני חבורתה ואוכלת מפני שהיא בושה לאכול בפניהם.

שתי חבורות שנפרצה מחיצה מביניהן אינן אוכלין, וכן אם היתה חבורה אחת ונעשית מחיצה ביניהן אינן אוכלין עד שתסתלק, שאין הפסח נאכל בשתי חבורות ואינן נעקרין מחבורה לחבורה.
קשה לדמיין חוויה סגורה וסקטוריאלית יותר מזו. אי אפשר לדמיין את החבורה הזו פותחת דלת ואומרת "כל דצריך יבוא". זה נוגד את כל האווירה המתוארת כאן.

איך אנו פותחים את ליל הסדר בהכרזה שכל כך רחוקה מן האמת?

תאריך פרסום:

י"ב ניסן תשע"ד | 12.04.14

דרשת השבת הגדול בבית כנסת הרמב"ן

אולי גם זה יעניין אותך: