02-623-6223אמציה 4 ירושלים

ליל הושענא רבה תשע"ה – הרב אילעאי עופרן

הושענא רבה
"ואני תפילתי" – כוחה של תפילה

ליל לימוד וניגון – הושענא רבה תשע"ה

שיעור מפי הרב אילעאי עופרן – "מנגינה "חילונית" בבית הכנסת – קידוש החולין או חילול הקודש?"

אולי גם זה יעניין אותך: