02-623-6223אמציה 4 ירושלים

ליל הושענא רבה תשע"ה – הרב יהודה ברנדס

הושענא רבה

"ואני תפילתי" – כוחה של תפילה

ליל לימוד וניגון – הושענא רבה תשע"ה

הרב יהודה ברנדס – שיעור בנושא:  "על מי ועל מה אפשר לבקש בתפילה?"

אולי גם זה יעניין אותך: