02-623-6223אמציה 4 ירושלים

ליל הושענא רבה תשע"ה – מלכה פיוטרקובסקי

הושענא רבה

"ואני תפילתי" – כוחה של תפילה

ליל לימוד וניגון – הושענא רבה תשע"ה

רבנית מלכה פיוטרקובסקי- שיעור בנושא: "אנו מתירין להתפלל עם העבריינים"- מיהם המתירין? לאלו עבריינים? ומדוע?

אולי גם זה יעניין אותך: