02-623-6223אמציה 4 ירושלים

ליל הושענא רבה תשע"ה – רחלי פרנקל

הושענא רבה
"ואני תפילתי" – כוחה של תפילה

ליל לימוד וניגון – הושענא רבה תשע"ה

גב' רחלי פרנקל-שיעור בנושא:  "אני והו"

אולי גם זה יעניין אותך: