02-623-6223אמציה 4 ירושלים
דף הבית / מי אנחנו / מבית כנסת לקהילה – מאגר הידע

מבית כנסת לקהילה – מאגר הידע

מבית כנסת לקהילה – מאגר הידע.

אנו מזמינים אתכם להעמיק מעט יותר בפיסות ההיסטוריה הנדירות אשר מהוות את הבסיס אשר ממנו התפתחה קהילת בית כנסת הרמב"ן.

שם הקובץ שנה
1950
קיץ תשס"א 2001
כסליו תשס"ב 2002
כסליו תשס"ב 2002
כסליו תשס"ב 2002
קיץ תשס"ב 2002
2002
2003
סיון תשס"ד 2004
חשוון תשס"ד 2004
סיון תשס"ד 2004
קיץ תשס"ד 2004
סיון תשס"ה 2005
פברואר 2005
תשס"ה 2005
ניסן תשס"ו 2006
תשס"ו 2006
2007
סיון תשס"ז 2007