02-623-6223אמציה 4 ירושלים
דף הבית / מעגלים / יום הכיפורים

יום הכיפורים

תפילת יום הכיפורים - קהילת בית הכנסת רמב

תפילת יום הכיפורים נחשבת למוקד משיכה לכל השכונה.

אנו נערכים לקליטת מאות אנשים, הן בתוך בית הכנסת והן בחצר (שבה מסדרים עשרות כסאות נוספים).
בגלל האופי המיוחד של הציבור מקפידים בעלי התפילה על שילוב מנגינות ישראליות לצד המנגינות המסורתיות.

בין כל נדרי לערבית הרב דורש.

לאחר סיום תפילת ערבית מקיימים בתוך בית הכנסת שיחה תחת הכותרת "חשבון נפש ישראלי". בכל שנה מוזמן מרצה אורח העומד על הבמה וקורא קריאת כיוון לאתגרים רוחניים וחברתיים של החברה הישראלית לשנה החדשה. אנשי מעלה מהשדרה הקדמית של החברה הישראלית מכבדים את האירוע והציבור מגיע בהתלהבות להתכנסות הזו.

תפילת נעילה מסתיימת בשירת התקווה.