02-623-6223אמציה 4 ירושלים
דף הבית / מעגלים / יום העצמאות

יום העצמאות

יום העצמאות - קהילת בית כנסת הרמב

סדר יום העצמאות

בשנים האחרונות, בהובלת הרב בני, מתקיים ברמב"ן אירוע מיוחד של מעבר קהילתי מהתייחדות עם חללי יום הזיכרון לתפילה חגיגית והלל של ערב יום העצמאות.

כעת, אנו מציעים להמשיך במסורת זו ולהוסיף לשמחת החג עריכת סדר משפחתית.

כמו שבערבי שבת וחגים, משפחות יוצאות מתפילת החג ועוברות לביתם לסעודה, זמירות, לימוד ומנהגים נוספים – כך גם בערב יום העצמאות.

לא מדובר ברעיון חדש, ורבים בקהילה כבר עורכים "סדר יום עצמאות" בביתם. ההצעה כאן רק מבקשת להפוך את המנהגים הפרטיים לנוהג קולקטיבי ופומבי שלנו כקהילה.

במחזור יום העצמאות כותב הרב בני על מנהג הוריו :

"לערוך שולחן חג… ערוך ומעוטר בדגלי ישראל קטנים, אימא מדליקה נרות ומברכת "שהחיינו", אבא מקיים מצוות "והגדת" מתחיל בגנות ומסיים בשבח".

הרב יואל בן נון בספרו ממליץ על קידוש על פסוקי מקרא ביכורים (כולל פסוקי הסיום "ויביאנו…" שנעלמו בגלות מההגדה של פסח), ברכת "המוציא" על לחם משנה המורכב מחמץ ומצה כדי לסמל את קרבן התודה ואת תקופת השנה בין פסח לשבועות.

יש המציינים את ה"כוס החמישית" ואת "לשון הגאולה" החמישית של "והבאתי אתכם אל הארץ …"

העיקר, כמו בהגדת ליל פסח, בשיח המשפחתי (ה"מגיד"), הכולל קריאה ודיון משותף בקטעים של מגילת העצמאות בליווי שיר המסמל את המוטיב באותו קטע של המגילה (עלייה, בטחון, התיישבות, חינוך, שלום וכיו"ב).

אחרים המליצו שכל משתתף יבחר דמות מההיסטוריה הציונית ויגיד כמה משפטים על האישיות, תפישת העולם שלה וקריאת ציטוט מתוך ספר או נאום של אותה דמות.

נושא מרכזי לדיון משפחתי. בסיום הסעודה והמגיד ראוי לקנח ב"אפיקומן" של שירי ארץ ישראל.

האפשרויות רבות ומגוונות אך המכנה המשותף לכולן הוא התכנסות משפחתית רב-דורית סביב השולחן ושיתוף רעיונות, שירים וחוויות המחברים אותנו ואת הדור הצעיר ליום העצמאות.

אלו מכם שכבר נוהגים לערוך "סדר" בביתם, מתבקשים להוסיף לשורות אלה ולשתף אותנו במנהגים נוספים שהם אימצו בבחינת "כל המרבה לספר בנס קיבוץ גלויות ועצמאות ישראל הרי זה משובח".

 אז איפה אתם בסדר השנה?

 חג עצמאות שמח

קהילת הרמב"ן