02-623-6223אמציה 4 ירושלים
דף הבית / מעגלים / פורים / אגרת הרמב"ן פורים תשס"ז

אגרת הרמב"ן פורים תשס"ז

ב"ה, פורים התשס"ז

"להרבות השלום והרעות
היפך ממאמרו של הצר שאמר 'מפוזר ומפורד'
פירוש: במקום שראוי להיות עם אחד הנם מפוזרים ומפורדים
לכן תיקנו משלוח מנות" (ר' שלמה אלקבץ)

לכל חברי הרמב"ן

"להרבות השלום והרעות" – זוהי תמצית מצות החג על פי דברי המקובל ר' שלמה אלקבץ, מתלמידי האר"י הקדוש.

שלום היא המדרגה שבה מבינים שני צדדים או שני בני אדם שכדי לחיות ביחד צריך להצטמצם. "סוד הצמצום" הוא סוד השלום. אנשים, מתלמידיו של אהרן הכהן, מרבים שלום בעולם. יודעים לצמצם את עצמם ואת רצונם להתפשט ולתת רשות זה לזה להקדיש ליוצרם, לפי רוחו ורצונו של איש ואיש.

הרעות היא מדרגה אחרת. זוהי הידיעה שאנחנו שנים ולא אחד: "ואהבת לרעך כמוך". ההכרה שלצידי עומד אדם השונה ממני לעיתים מקצה לקצה שגם כן נברא בצלם – נותנת לחברה את האיתנות החזקה של חיבור בין שונים. לכל אחד יש את המקום שלו ואת מרחב המחיה שלו. חיים ונותנים לחיות, אך בשעת צרה עומדים היכון איש לעזרת רעו.

מעל השלום והרעות עומדות שתי מעלות של "אהבה" ואחווה".

האהבה היא סוד הדבקות של איש ואישה ושל אדם ואלקים.

האחוה זה עוצמת הכוח של המשפחה שגם בריחוק עצום נשארת הסולידאריות הפנימית ששומרת ומגינה מפני כל רע.

כשאנו באים לתקן את החברה הישראלית, ובכללה את הקהילה שלנו, אנו מתחילים במדרגות ה"נמוכות" ב"שלום" וב"רעות". רק לאחר שיתבססו המעלות האלה נוכל להתקדם אל המעולות שבמעלות – אל האחווה וממנה לאהבה.

יהי רצון שנזכה להרבות השלום והרעות, כתיקון לקללתו של המן שראה אותנו בפיזורנו ובפירודנו.

מתוך משלוח המנות הזה נעצים את האחווה של משפחת עם ישראל וממנה נעפיל לעולם של אהבה בין איש לאחיו ובינינו לבין אבינו שבשמים.