02-623-6223אמציה 4 ירושלים
דף הבית / מעגלים / ראש השנה

ראש השנה

ראש השנה - קהילת בית כנסת הרמב

בית הכנסת מקיים שלושה מניינים

במהלך ימי החג של ראש השנה מתקיימים שלשה מניינים, שעוזרים להתמודד עם עומס מבורך של מתפללים:

האחד – מניין השכמה (בהנהגת פרופ' דניאל שוורץ). פותח את הבוקר בתפילת שחרית בבית הכנסת ולאחר תקיעת שופר יורד לאולם הביזנטי (כדי לתת מקום למניין השני).

המניין השני מתנהל כולו בבית הכנסת ולקראת תקיעת השופר מתפצל לשניים : חלק נשארים באולם המרכזי וחלק יורדים למניין נוסף באולם הביזנטי.
אין הבדל מהותי בין המניינים השונים.

הרב דורש לפני תקיעות: ביום הראשון במניין שבאולם הביזנטי וביום השני במניין באולם המרכזי.

בעלי התפילה משתדלים לשלב מנגינות מסורתיות ישנות עם מנגינות ישראליות חדשות.

המנהג בכל המניינים הוא על פי מסורת התפילה האשכנזית.

יש קולות המבקשים לייצר מניין משלב מסורות עדתיות שונות.