02-623-6223אמציה 4 ירושלים
דף הבית / מעגלים / שמחת תורה – ריקודי נשים

שמחת תורה – ריקודי נשים

שמחת תורה - בקהילת בית הכנסת רמב

תהליך קבלת ההחלטה בעניין ריקודי נשים בשמחת תורה

הצעת החלטה בנושא ריקודים של נשים עם ספרי תורה בשמחה תורה

ההצעה: 

 1. בבית הכנסת יערכו הקפות, כנהוג, עם ספרי התורה. בכל הקפה יסובבו פעם אחת את הבימה עם הספרים.
 2. לאחר סיבוב הבימה יניחו את הספרים על במה בבית הכנסת ועל שולחן בבית המדרש. ריקודי הנשים יתקיימו בבית המדרש וריקודי הגברים בבית הכנסת.
 3. בעוד שנה תקיים ההנהלה דיון לגבי האפשרות שנשים תוכלנה לרקוד עם ספרי תורה.
ריקוד נשים בשמחת תורה - קהילת רמב"ן

ריקוד נשים בשמחת תורה – קהילת רמב"ן

רקע והסבר להצעה:

 1. בזמן ההקפות של שמחת תורה תשס"ו ביקשה קבוצה של נשים לרקוד עם ספרי תורה. לא אישרתי להן את הדבר והסברתי שאי אפשר לעשות מחטף בנושא כזה. הקהילה לא עברה שום הכנה ולימוד לקראת האפשרות הזו. התחייבתי לקבוצת הנשים שבמהלך השנה נעמיק לעיין בזה.
 2. במהלך חדשי הקיץ התקיימו סידרת שיעורים בנושא מקומה של האשה בבית הכנסת. בשיעורים הבהרתי שמבחינה הלכתית אי אפשר לאסור על נשים את נשיאת ספרי התורה. כמובן שעלתה הסוגיה של הפמניזם אך זו כבר סוגיה חברתית ולא הלכתית.
 3. בחודש אלול התקיימה פגישה של נשים בביתה של יעל פרקש-קלירס. בפגישה נשמעו קולות שונים הן מצד נשים שנושא הריקודים מאד חשוב להן והן נשים שרואות את הדבר כפריצת גדר המסורת המקובלת ברמב"ן.
 4. בעקבות פגישה זו זימנתי פגישה של המארגנות כדי לתכנן את המשך הדיון. בפגישה זו הוחלט שנקיים בעשי"ת ליל לימוד שיעסוק בסוגיה זו מתוך רצון לשמוע את כל החברים. לצורך כך התגבשה קבוצה של 16 מנחות (ומנחה אחד!).
 5.  נפגשנו עם קבוצת המנחות במוצאי ראש השנה ושמענו את כל העמדות. הקבוצה חולקה לזוגות, תוך שאיפה שכל זוג ישקף את שני צידי המחלוקת.
 6. ביום רביעי של עשי"ת נערך ערב הלימוד ברמב"ן. השתתפו כשבעים איש ואשה בגילאים שונים ובהשקפות שונות. לאחר דברי פתיחה שלי התחלקה החבורה כולה לשש קבוצות וכל אחד הביע את דעתו על שאלת הריקודים. למרות שהיה די ברור שיש רוב שתומך בנתינת רשות לנשים לרקוד (כמובן בהקפדה על הפרדה מוחלטת) עם ספרי התורה, עלה באופן משמעותי החשש ששמו של בית הכנסת ייפגם בגלל התנגדות מחוץ לו. גם כך יש דיבורים על חוסר הקפדה בנושא הפרדה – בעניין המחיצה ובעניין לילות הלימוד. זה לא יהיה חכם "למשוך אש" נוספת על ידי ההיתר לנשים לרקוד עם ס"ת.
 7. מכיוון שאני סבור שמבחינה הלכתית הדבר מותר בשופי, הפך הנושא להיות בעיני חברתי גרידא. לכן טענתי שאיני רוצה להכריע כרב ולכפות את דעתי על הציבור. אני מבין היטב את הרגישות לסביבה ולשמו של בית הכנסת ולכן נכון בעיני להמתין עם השינוי הזה. אולם אם אנו מונעים מהנשים את הזכות לחבוק את ספר התורה – נכון בעיני למנוע את הדבר גם מהגברים. אמנם יש להחלטה שכזו ריח של משפט שלמה "גם לי גם לך לא יהיה", אולם לדעתי זו אמירה מוסרית שתחייב את הקהילה לחזור ולדון על הנושא לשנה אחרת. כשלעצמי ה"גזירה" הזו קשה לי – אני מרגיש מחובר מאד לתורה וחפץ לרקוד בשמחת תורה כשספר תורה בחיקי. אך אם אני אוסר על נשים דבר שהתורה מתירה להם, גם אני צריך לשלם מחיר כלשהו.
 8. אם ההצעה הזו תתקבל צריך לפרסם אותה לציבור ולפנות באופן אישי לאותן נשים שהנושא חשוב להן ולבקש מהן שתגענה בכל זאת לרמב"ן, להוביל את ריקודי הנשים כדי לבטא את האחדות שלנו ואת היכולת שלנו להגיע לפשרה ששומרת על הקהילה מבית ומחוץ.