02-623-6223אמציה 4 ירושלים
דף הבית / הרב בני לאו / שאלות ותשובות / שות-שבת / מריחת מסנן קרינה בשבת

מריחת מסנן קרינה בשבת

שות-שבת

שימוש בשבת בקרם המגן על העור מפני קרני השמש

לאור שאלות חוזרות של חברים אני חוזר ומפרסם דף הלכה שפרסמתי לפני כחמש שנים:

לכבוד הקיץ חוזרת ומתעוררת השאלה בדבר שימוש בשבת בקרם המגן על העור מפני קרני השמש. 

תשובה:

אכן, יש איסור מריחת משחה בשבת אך איסור זה אינו חל על מסנן קרינה.

הסבר

אשתדל להסביר את יסודות האיסור של משחה וע"י זה את ההיתר של מסנן קרינה.

1. איסור "ממחק".

ממחק – אחת מל"ט מלאכות הקשורה לתהליך עיבוד העור והכנתו לכתיבה. במשכן העבירו את השער והצמר מעל עור הבהמה כדי להחליקו ולישרו. מכאן התרחבה המלאכה לכל פעולה שאנו עושים הדומה להחלקת דבר על משטח (לא כולל מיני אוכלים).

מריחת משחה על רטיה או על הגוף דומה בעשייתה למלאכת הממחק ומכאן שהיא אסורה כ"תולדה" – מן התורה. (ע"פ משנה ברורה סימן שכ"ח ס"ק פ"א)

אמנם זה דוקא במריחת משחה שאנו מורחים על הגוף והיא נשארת ולא נבלעת. אבל אם המשחה נבלעת ונספגת בגוף – אין בזה משום איסור ממרח. (כך פסקו אחרונים רבים, בהם החזון איש, המהרש"ם, המנחת יצחק ועוד.

אמנם הרב נויבירט בשמירת שבת כהלכתה פרק ל"ג סעיף י"ג פוסק לאסור מריחת כל משחה ועיין שם בהערה נ"ח שמביא בשם הרב אוירבך המקל בחולה אפילו ללא סכנה)

2. איסור נוסף השייך לענייננו הוא איסור "נולד".

בשולחן ערוך (סימן שכ"ו סע' ו' ברמ"א) נפסק שאסור לרחוץ בסבון או בחלב (ח' בצירי) מפני שהוא נימוח על הגוף וזהו "נולד".

הסבר כללי לדין "נולד" על פי הדוגמה המובאת בגמרא, של ריסוק שלג והפיכתו למים, הוא שינוי מצב חומר באופן מלאכותי על ידי אדם, ממוצק לנוזל.

אמנם הספרדים לא חששו לדין זה של הפיכת הסבון או המשחה למצב נוזלי ופירשו את דברי הגמרא בצורה שונה. (ע"פ שו"ת יחוה דעת ח"ב סי' נ'). בכל אופן, גם לאשכנזים איסור הפיכת דבר מוצק לנוזלי הוא דווקא אם החומר נשאר ורק שונה מצב צבירתו, אך אם החומר נספג בגוף ונעלם – יסכימו גם האשכנזים שאין בזה משום "נולד".

3. חשש אחרון אפשרי הוא האיסור הכללי להשתמש בתרופות בשבת, אם לא בחולי ממש.

איסור זה צריך עיון עצמאי אך לעניננו צריך להבדיל בין רפואות הקשורות למלאכות שבת מדאורייתא (כמו מריחת משחה שאינה נספגת בגוף והיא תולדה של "ממחק" כאמור לעיל) לבין רפואות שאיסורן מדרבנן (כמו בליעת גלולות). מלאכות מדרבנן הותרו לצורך חולה, גם אם אין בו סכנה, מה שאין כן לגבי מלאכות מדאורייתא שהותרו רק לצורך החולה המסוכן.

מכיוון שהמשחה למניעת קרינה נספגת בגוף היא אינה אסורה מדאורייתא.

מכיוון שבחדשי הקיץ הקרינה מאיימת על כולם – הרי זו רפואה מונעת המותרת לכל.

סיכום

משחה שאינה נספגת בגוף – יש במריחתה חשש איסור דאורייתא של ממחק ועוד שני איסורים מדרבנן (נולד ורפואה).

משחה הנספגת בגוף – אין בה איסור ממחק ולא איסור נולד ולצורך רפואי יש להתירה.

מכאן שמותר למרוח מסנן קרינה בשבת ויש להקפיד (גם מבחינה רפואית) על ספיגתו המלאה בגוף.

הרב בני

* Photo By National Cancer Institute [Public domain], via Wikimedia Commons

אולי גם זה יעניין אותך: