02-623-6223אמציה 4 ירושלים
דף הבית / הרב בני לאו / מאמרים / הרב עובדיה יוסף / על זוכרי שבת ואינם שומריה

על זוכרי שבת ואינם שומריה

הרב עובדיה יוסף

על זוכרי שבת ואינם שומריה

עיון בפסיקותיו של הרב עובדיה יוסף | הרב בנימין לאו

מבוא

אופיה של השבת נקבע לא מעט בזכות מערכת האיסורים המבוססת על ל״ט אבות מלאכה, בתוספת איסורי דרבנן (שבות, מוקצה). שמירת השבת נחשבת למגדיר חברתי הממקם את היהודי בתחום שבין הדתי לחילוני: ״מחלל שבת בפרהסיה״ שקול למי שכפר במעשה בראשית. על היחס של פוסקי ההלכה לדורותיהם לאותם מחללי שבת כבר נכתב רבות, אולם יש קבוצה שלא טופלה כראוי בספרות ההלכה, והיא הקבוצה המסורתית – יהודים המאמינים בה' ובתורתו, אך לא מקפידים על שמירת מצוות.

אפשר למצוא יהודים כאלה בבתי הכנסת בשבת בבוקר, ולאחר מכן במשרדים ובחנויות (בעיקר בחוץ לארץ), או במגרשי הספורט ובחוף הים. פוסקים החיים בקהילות מגוונות ומרובדות (מבחינת המרחב שבין חילוניות ודתיות) מתמודדים עם תופעת ה״מסורתיות״, ומנסים לחזק את השורות ולהביא כמה שיותר יהודים למגע עם עולמה של התפילה ואווירת השבת, גם במחיר התעלמות מחילול שבת.

רבנים חרדים, הדוגלים בביצור עולמם הפנימי ומתכחשים לכל מי שמערער את מסורת ההלכה בטהרתה, אינם מכירים במושג המסורתיות, ומפנים עורף לאוכלוסייה זו.

במאמר זה אני מבקש לצמצם את דבריי, ולדון ביחסו של הרב עובדיה יוסף לחילוניים ולמסורתיים, בין ברמה ההצהרתית ובין ברמה המעשית.

פורסם בתאריך:

2002, תשס"ב

פורסם במקור:

גרנות, ירושלים ‬

אולי גם זה יעניין אותך: