02-623-6223אמציה 4 ירושלים
דף הבית / הרב בני לאו / מאמרים / ביקורות ספרים / שו"ת בני בנים חלק ד' – הרב בני לאו

שו"ת בני בנים חלק ד' – הרב בני לאו

ביקורות ספרים

דברים בעקבות קריאת חלק רביעי בשו"ת בני בנים לרי"ה הנקין

ספרות השאלות והתשובות לבשה ופשטה צורה במהלך הדורות, מראשיתה בימי הגאונים ועד ימינו אלה. למרות השוני שבין התקופות שיקף ספר התשובות בכל המקומות ובכל הזמנים את משאם ומתנם של תלמידי חכמים, בדרך כלל רבנים מקומיים המרצים את רעיונותיהם ההלכתיים לפני רב בעל סמכות גדולה יותר, המחווה דעתו תוך הצעת שיקולי הדעת הלימודיים בסוגיה הנידונה. אדם מן השורה לא פונה במכתב שאלה לאינסטנציה עליונה. הוא פונה בשאלה (בדרך כלל בעל פה) לסמכות המקומית ואותו בר סמכא מברר במידת הצורך את הסוגיה עם החכמים בדרגה שמעליו.

במידה רבה מדובר על המודל המקראי של "וקמת ועלית", היינו המבנה האידילי המוצג בתורה ומתואר בתוספתא (חגיגה פרק ב, ט). גם השפה של ספרות השו"ת הקלאסית שומרת בדרך כלל על השיח הפנימי של בית המדרש: מערכת המושגים, סגנון הכתיבה, רמיזות תלמודיות וכדו' – כל אלה יחד יצרו את האקלים של ספרות שלא נועדה להיות נגישה ליהודים פשוטים שאינם לוחמים במלחמתה של תורה. ככל שספרות השו"ת התרחבה כך הלכה השפה והתמקצעה. ריבוי של ראשי תיבות ומילות קוד שימשו את תלמידי החכמים במשאם ומתנם, דבר שהביא בהכרח למידור חלק גדול מן הציבור שהיה חסר כלי עבודה לקריאת ספרות זו.

לצד ספר השו"ת הקלאסי התפתח מאד סוג חדש של ספרות, שנועד יותר לקריאה מהירה ועממית: ספרות הקצורים. הדוגמה המשובחת והמעולה שבכולם הוא ספרו של הרב נויבירט, "שמירת שבת כהלכתה" שמוגש לציבור הרחב לקריאה מהירה, עם אפשרות להעמקה בעזרת הערות השוליים (נזכיר שבתרגומו לאנגלית של הספר השמיטו המדפיסים את ההערות וכך רידדו את הספר עד מאד). ספרים אחרים המציגים הלכות בקריאה מהירה וקלה הם ספרי הרב אבינר או הרב מלמד, שמגישים לקהל רחב ספרות הלכתית "ידידותית למשתמש".

הספר שלפנינו "שו"ת בני בנים חלק ד" מאת הרב יהודה הרצל הנקין משמר את הסגנון של ספרי השו"ת הישנים ומקצועיים.  מזה עשרים וחמש שנים פועל הרב הנקין בתוך כבשונה של ספרות ההלכה, ומעמיד עצמו כלוחם המשמיע קול מיוחד תוך שימוש בכלי המלחמה המקובלים בשדה קרב זה. סגנון הכתיבה של הרב הנקין משמר ככל האפשר את הסגנון המקובל בעולם התורה, ללא שום סממן של השקפת עולם (חרדית או ציונית).

בחלק א' של ספרו "שות בני בנים" אפשר לראות שורה ארוכה של פוסקי הלכה, רובם משתייכים למחנה החרדי, ששמחו לכתוב את ברכתם להוצאת הספר והדגישו את התפעלותם מצלילתו של המחבר לעומקם של מימי ההלכה. אולם מבעד לסגנון הקלאסי והשמרני של תשובותיו מסתתרת אישיות ייחודית המקשיבה היטב למצוקות שהזמן גרמן, ומשתדלת להעמיד למצוקות אלו מענה מתוך עולמה של תורה.

בחלק החדש שלפנינו (חלק ד) מקדיש המחבר את רובו של הספר לקולן של נשים המבקשות להיות קשורות יותר לעבודת ה' בבית הכנסת, בתפילה ובקריאת התורה. בניגוד לרבים אחרים הרב הנקין מקשיב קשב רב לקולות אלו ומשתדל ללוות אותן בהדרכה הלכתית השומרת על מסגרת החיים המקובלת, ומאפשרת בתוך מסגרת זו את החידוש.

*photo by Chris

פורסם בתאריך:

 כ"ו טבת תשס"ה , 7.1.2005

פורסם במקור:

עיתון הצופה

אולי גם זה יעניין אותך: