02-623-6223אמציה 4 ירושלים
דף הבית / הרב בני לאו / שאלות ותשובות / שות-אחר / שמירת מנהגי אבות או מנהג משפחתי אחיד

שמירת מנהגי אבות או מנהג משפחתי אחיד

שות-אחר

מנהג אחיד בבית

בשבועות האחרונים קיימתי סידרת שיעורים בנושא "מנהג אחיד" לעומת שמירת מנהגי אבות, בקהילה. הדילמה שהוצגה היתה בין איסור: "לא תתגודדו", לבין הצורך לקיים מסורת אבות ואמהות: "אל תטוש". בעקבות שיעורים אלו פנו אלי כמה חברים בקשר למנהג אחיד בבית, כשהאיש והאשה באים מעדות שונות ומביאים עימם מנהגים שונים. 

  1. ישנה הסכמה גורפת שכל בית צריך לעצב מנהג אחיד. לא סביר שבתוך בית אחד יאכלו מכשרויות שונות, יברכו ברכות בנוסחים שונים וכדו'.
  2. הפסק המוכר הוא שאשה עוברת למנהג בעלה. התפיסה הכללית היתה: "אשה כפופה לבעלה", מבחינה כלכלית ולכן גם הולכת אחרי מנהגי אבותיו. כך כתבו פוסקים רבים מכל העדות ובכל הזמנים (רשימת מקורות: הרב א' וסרמן, תחומין טו עמ' 301-307).
  3. הפוסקים הנ"ל לא התייחסו למצבים חדשים שאנו נתקלים בהם היום:
    1. דור אחרי השואה והעליות מצפון אפריקה (עם נסיונות "כור ההיתוך") אנו פוגשים רבבות משפחות שכל מנהגם קשור לזכרון עמום שנושאים מביתם. בדרך כלל יש ערבוב של זכרונות ילדות עם תוספות רבות שנאספו במהלך החיים. לעיתים אנו נתקלים בנכדים המנסים לחזור ל"מנהגי אבות" – היינו למנהגי הסבא והסבתא שנשתכחו על ידי ההורים. במצבים אלה בני הזוג צריכים להחליט במשותף על צעד זה, של חזרה למורשת הוריהם. יש לכך משמעויות רבות, הן בתחום חינוך הילדים והן בעיצוב ההלכה. כדי לשמור "מסורת אבות" צריך להעביר אותה מדור לדור בטבעיות. נסיונות להחייאת מסורות דורשות מאמץ משפחתי שרק בכוחות משותפים ומלוכדים עשויים להניב פירות. כדאי להעיר שיש שיקולים בעד ונגד מהלך זה. כשמערכת החינוך, בית הכנסת והחברה הסובבת נוהגים באופן אחד ובבית נוהגים באופן שונה, אין זה פשוט ליצור שרשים מסורתיים עמוקים בנפש הילדים.
    2. בחברה המסורתית, הלכה האשה אחר האיש, באופן פיזי. לכן ההגררות של האשה לאיש בשינוי מנהגים היה טבעי. היום ההיגררות היא דו – כיוונית. למשל: בנישואי בנות סעד עם בני עדות אחרות, כשהזוג מחליט להשתקע במקום – האיש מכניס עצמו לקהילה אשכנזית. האם על האיש ל"המיר" את מנהגי אבותיו, או שגם במקרה זה האשה הולכת אחר האיש? כאמור בהערה הקודמת, אם אין נסיון רציני לחזור למנהגי העדה האותנטיים, הקהילה היא זו שקובעת את מנהגי הבית. זאת אומרת – משפחה שהחליטה להשתקע בקהילה אשכנזית ואינה נושאת באופן מובהק מסורת אחרת – צריכה לאמץ לתוכה את המנהגים האשכנזיים.
    3. החברה היום מודעת הרבה יותר לגיוון שבין העדות. לא כל שמירה על מנהג אבות מבטא התנגדות למנהג המקום. מנהגים שעשויים להתקבל ללא פגיעה במנהג הכללי, אין סיבה להזניח ואולי אף להיפך – טיפוח מנהגים ייחודיים למשפחה יעזרו לגיבוש ולעיצוב זהות פנימי של כל בני הבית. את המנהגים הייחודיים מביאים האיש והאשה בשווה. בדיוק כמו בשטח הגסטרונומי, שלכל משפחה יש את המאכל שלה. ישנו קו עדין שמפריד בין מנהג טוב וייחודי לבין מנהג שיוצר התגודדות והיבדלות. קו זה צריך בכל מקרה שיישמר.

הרב בני

אולי גם זה יעניין אותך