02-623-6223אמציה 4 ירושלים
דף הבית / אתגרי השעה / אתגרי השעה - שמיטה / תולדות לימוד התלמוד הירושלמי בבית הכנסת

תולדות לימוד התלמוד הירושלמי בבית הכנסת

אתגרי השעה - שמיטה
ר' ראובן קמפניינו - שיעורים בקהילת רמב

מאת:  ר' ראובן קמפניינו

בעל תור שני (.m.a) בהיסטוריה של עם ישראל ומלמד שיעור יומי קבוע בבית כנסת רמב"ן מזה למעלה משלושים שנה. פרסם עד כה שני ספרים, "לקט מפאה" על מסכת פאה, ו"פירות שביעית" על מסכת שביעית.

ל

חברי קהילת רמב"ן שלום ושפע ברכות.

מיום הקמתו של בית כנסת רמב"ן ועד היום הזה מתקיים שיעור קבוע בין מנחה למעריב. לפני כשלושים שנה קבלתי על עצמי ללמד שיעור זה דבר יום ביומו כמחליפו של עו"ד אריה אביאור ז"ל שהתקשה לשאת בעול זה.

במשך כחמש עשרה שנים אכן לימדתי משניות, כפי שנהוג בקהילות רבות בישראל, עד שהגיעה שנת השמיטה תשס"א. במועד זה החלטתי לנסות את כוחי ואת כוחם של משתתפי השיעור ולעבור מן המשנה אל התלמוד הירושלמי, ובחרנו כמובן לפתוח בלימוד מסכת שביעית.

הניסיון שרכשנו במהלך שנת השמיטה תשס"א נטע בליבנו את הביטחון שאפשר בהחלט להתמיד בלימוד תלמוד ירושלמי שהיה מוזנח במשך דורות רבים בהשוואה לאחיו הבבלי. ואכן מאז הקדשנו את השיעור היומי לירושלמי דווקא. לא שהמשניות נזנחו, אדרבה, המשכנו לעיין במשניות ביתר שאת כשהן מלוות תמיד בדברי התלמוד הירושלמי.

באופן כזה למדנו באופן שיטתי ח"י מסכתות מן הירושלמי, ובשנת השמיטה תשס"ח חזרנו ללמוד מסכת שביעית פעם שנייה. עתה, ערב שנת השמיטה הנוכחית חזרנו למסכת שביעית בשלישית. ראויה היא שנת השמיטה שנחזור ונעיין במסכת פעם אחר פעם, כדרך שאמרו חכמים "אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחת" (בבלי חגיגה ט, ב).

במהלך שנים אלו גם ראו אור שני ספרי העוסקים בלימוד שיטתי של התלמוד הירושלמי והם במידה רבה פרי הילולים של השיעור היומי. הספר האחד "לקט מפאה" (ירושלים תשס"ט), עוסק במסכת פאה, והשני "פירות שביעית" (ירושלים תשע"ב) מוקדש למסכת שביעית.

כתיבת הספר השלישי בסדרה, "מעון הברכות" על מסכת ברכות, הושלמה והספר נמסר לדפוס, ויראה אור בקרוב בעזרת ה'.

פינה זו תוקדש בע"ה מפעם לפעם לדבר תורה קצר ונהיר מתוך התלמוד הירושלמי/מסכת שביעית כפי שבא לידי ביטוי בשיעור היומי.

אולי גם זה יעניין אותך: