02-623-6223אמציה 4 ירושלים
דף הבית / תנאי שימוש

תנאי שימוש

הסכם תנאי שימוש

1.מבוא

1.1 אתר האינטרנט www.ramban.org.il (להלן:"האתר") הינו בבעלות ובתפעול עמותת בית הכנסת הרמב"ן (להלן :"קהילת הרמב"ן).
1.2 הסכם זה מסדיר את מערכת היחסים שבין קהילת הרמב"ן, לבין הגולש או המשתמש בשירותי האתר (להלן:"הגולש") ביחס לגלישה או לשימוש בשירותי האתר.
1.3 גלישה או שימוש בשירותי האתר מהווה הסכמה לאמור בהסכם.
1.4 המבוא להסכם זה הינו חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
1.5 האמור בלשון זכר גם בלשון נקבה במשמע ולהפך.

2. זכויות יוצרים

האתר וכל התכנים הכלולים או מוצגים בו, לרבות המאמרים, הטקסטים, הצילומים, התמונות, התרשימים, הגרפיקה, האיורים, ועיצובו הכללי של האתר (להלן: "התוכן") הינם קניינה של קהילת הרמב"ן בלבד, והינם מוגנים ע"י זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות. אין לעשות בהן שימוש בלא קבלת הסכמת קהילת הרמב"ן בכתב ומראש.

3.פניות לקהילת הרמב"ן ו/או לרב בני לאו.

בכל שאלה אודות אתר זה ושאלות נוספות הנוגעות לקהילת הרמב"ן ו/או לרב בני לאו, ניתן לפנות ישירות בדואר אלקטרוני, בכתובת :admin@ramban.org.il

4. העדר מצגים או התחייבויות מצד קהילת הרמב"ן.

4.1 לקהילת הרמב"ן אין כל התחייבות, מצג או הצהרה מסוג כלשהו כי האתר והתכנים בו נקיים מטעויות ו/או שגיאות ואינה אחראית לעדכון התכנים.
4.2 קהילת הרמב"ן שומרת לעצמה את הזכות לקבוע כי גישה לחלקים באתר תתאפשר רק לגולש אשר נרשם לאתר ועמד בתנאים שיבושי ע"י קהילת הרמב"ן.
4.3 קהילת הרמב"ן שומרת לעצמה את הזכות לשנות את החוזים ו/או החומרים באתר או לסיים את פעילותו בכל עת ללא הודעה מראש.
4.4 קהילת הרמב"ן שומרת לעצמה את הזכות לשנות הסכם זה, והשינויים יכנסו לתוקפם מרגע פרסומם.

5.אחריות

שירותי האתר ניתנים AS-IS וקהילת הרמב"ן לא תשא באחריות בשל נזק שייגרם למשתמש כתוצאה מהשימוש בשירות.

שונות

6. על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בית המשפט המוסמך בירושלים.
7. המידע הנמסר באתר הינו כללי ואינפורמטיבי בלבד . אין להציג מידע ו/או תשובות הניתנות במסגרת האתר בציבור הרחב ואין להסתמך עליהם לכל צורך אחר.
8. קהילת הרמב"ן אינה אחראית למידע שמתפרסם על ידי הגולשים.
9. קהילת הרמב"ן מצהירה כי האתר יאפשר לגולשים להוסיף תגובות מטעמם וכן לעיין בתגובות שנכתבו על ידי אחרים באתר. תוכנן של התגובות הן באחריות הגולשים בלבד. הגולש מצהיר, כי ידוע לו כי קהילת הרמב"ן אינה אחראית לתגובות שמתפרסמות ולכל נזק שיגרם לו מפרסום התגובות.
10. הגולש מתחייב כי התגובות שלו באתר לא יפרו הוראות כל דין ו/או לא יכללו כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, כל חומר פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה או העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, ו/או כל חומר בלתי חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מזהה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל חומר המהווה לשון הרע או פוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981.
11. מובהר בזאת כי לקהילת הרמב"ן הזכות לתקן ו/או למחוק ו/או לא להציג תגובות של גולשים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדית.

תאריך : 09.04.14

העמוד יתעדכן מעת לעת