02-623-6223אמציה 4 ירושלים

תפילת יום העצמאות התשע"ה 2015