02-623-6223אמציה 4 ירושלים

משרד מזכירות בית כנסת הרמב"ן
פתוח בימים ב' ו ה' בין השעות 9:00 ל15:00
בטלפון 02-6236223