02-623-6223אמציה 4 ירושלים
דף הבית / 'לא יכיר איש את רעהו מפני המטר' (מתוך האנומה אליש)

פוסטים עם תגית: 'לא יכיר איש את רעהו מפני המטר' (מתוך האנומה אליש)