02-623-6223אמציה 4 ירושלים
דף הבית / לקרוא בשם ה'- מצב הנפש של המתפלל

פוסטים עם תגית: לקרוא בשם ה'- מצב הנפש של המתפלל