02-623-6223אמציה 4 ירושלים
דף הבית / שביעית בהווה - אוצר בית דין מי הכה את רבי טרפון בלילה בפרדס?

פוסטים עם תגית: שביעית בהווה – אוצר בית דין מי הכה את רבי טרפון בלילה בפרדס?