ט״ו בתשרי ה׳תשפ״ב

זמני התפילות

זמני תפילת שחרית:

שחרית
א׳, ג׳, ד׳, ו׳:
6:00 | 7:00 

ב׳ ו-ה׳:
5:50 | 7:00

זמני תפילות לשבוע זה:

פרשת וילך
הדלקת נרות: 18:16

מנחה וקבלת שבת:
 18:40

שחרית: 6:30 | 8:30

מנחה: 13:15 | 18:10
ערבית וצאת השבת: 19:29
מנחה בימות השבוע: 18:40
ערבית בימות השבוע: 19:15

שחרית בימי הסליחות בעשרת ימי תשובה:

5:40, 6:40

יום ב' מניין מוקדם 5:30

 

זמני היום

עלות השחר: 4:52
הנץ החמה: 6:23
סזק"ש (מ"א): 8:42
סזק"ש (גר"א): 9:27
ס"ז תפילה (מ"א): 9:58
ס"ז תפילה (גר"א) : 10:29
חצות: 12:32
מנחה גדולה: 13:02
פלג המנחה: 17:24
שקיעה: 18:41

תודה רבה

הטופס הועבר

במידת הצורך ניצור איתך קשר